Davide si sta preparando per un viaggio in Albania. Telefona all'hotel Tirana per prenotare una stanza.

Receptionist: Hotel Tirana, come possiamo aiutarla?

Recepsionisti: Hotel Tirana, si mund tju ndihmoj?

Signor Antonini: Buongiorno! Vorrei sapere il prezzo di una camera singola, per favore.

Zoteri Antonini: Përshëndetje! Doja të dija cmimin e një dhome teke, ju lutem.

Receptionist: 30 euro a notte

Recepsionisti: 30 euro nata

Signor Antonini: La colazione è inclusa?

Zoteri Antonini: Mëngjesi është i përfshirë?

Receptionist: Sì signore , la colazione è inclusa.

Recepsionisti: Po zotëri, mëngjesi është i përfshirë.

Signor Antonini: Ok, allora voglio una camera singola per 4 notti.

Zoteri Antonini: Ok, atëherë dua një dhomë teke për 4 netë.

Signor Antonini: E senta, scusi, vorrei sapere se la stanza ha il bagno.

Zoteri Antonini. A më falni, doja të dija nëse dhoma ka edhe banjo.

Receptionist: Sì, certo, tutte le stanze hanno il bagno in camera.

Recepsionisti: Po, patjetër, të gjitha dhomat kanë banjon brënda.

Signor Antonini: Ah, va bene. Allora prenoto una stanza singola.

Zoteri Antonini: Ah, në rregull. Atëherë po prenotoj një dhomë teke.

Receptionist : Per quando vuoi la sua prenotazione?

Recepsionisti: Për kur e doni prenotimin?

Signor Antonini: Da martedì 10 gennaio a sabato 14 gennaio.

Zoteri Antonini: Nga e marta 10 janar deri me 14 janar.

Receptionist: Va bene, con quale nome dovrei fare questa prenotazione?

Recepsionisti: Në rregull, në cfarë emri duhet të bëj prenotimin?

Signor Antonini: A nome di Davide Antonini.

Zoteri Antonini: Në emër të Davide Antonini.

Receptionist: Ok. La sua prenotazione è stata effettuata. Puo pagare in contanti all'arrivo o con la carta.

Recepsionisti: Ok. Prenotimi juaj u krye me sukses. Mund të paguani në dore kur të vini ose me kartë.

Signor Antonino: Grazie mille! Arrivederla!

Zoteri Antonini: Faleminderit shumë! Mirupafshim!

 

Vocabolario sulla camera

letto singolo – krevat tek

letto matrimoniale – krevat martesor

letto doppio – krevat dopio

comodino - komodina

cuscino - jastek

sedia - karrige

poltrona - poltron

specchio - pasqyrë

materasso - dyshek

lenzuolo - cërcaf

tappeto - tapet

vasca da bagno – vaskë

doccia - dush

lampada - llampë

finestra - dritare

balcone - ballkon

tenda - perde