Come ti chiami? – Si quhesh?

Mi chiamo… - Quhem...

Il mio nome è…- Emri im është..

Sono… - Jam...

Quanti anni hai? – Sa vjeç je?

Ho 22 anni. – Jam 22 vjeç.

Da dove vieni? - Nga vjen?

Vengo da… (nazione*/città)- Vij nga (Shteti/ Qyteti)

Che lavoro fai? – Çfarë pune bën? ( informale)

Che lavoro fa?- Çfarë pune bëni?

Sono… (nome della professione).- Jam...(emri i profesionit)

Per esempio:

Faccio il parruchiere. – Jam parukier.

Sono un medico. – Jam mjek.

Lavoro come commessa. – Punoj shitëse.

Sono disoccupato/a- Jam i/e papunë.

Sei sposato/a? – A je i/ e martuar?

Sì. - Po

No, sono single / celibe (uomini) / nubile (donne). – Jo, jam singëll.

No, ma convivo con qualcuno. – Jo, por bashkëjetoj me dikë.

No, sono fidanzato / fidanzata. – Jo, jam i/e fejuar.

No ma ho un compagno / una compagna (per le persone più adulte). – Jo, por kam një të dashur.

Hai figli? Quanti figli hai?- A ke fëmijë? Sa fëmijë ke?

Ho un figlio / una figlia- Kam një djalë/ vajzë.

Ho 2 figli. – Kam 2 fëmijë.

Cosa fai nel tempo libero? – Ç’farë bën në kohën tënde të lirë?

Quali sono i tuoi hobby?- Ç’farë hobesh ke?

Per esempio:

Nel mio tempo libero mi piace fare delle passeggiate. – Në kohën time të lirë më pëlqen të bëj shëtitje.

Tra i miei hobby c’è giocare a calcio. – Një nga hobet e mia është të luaj futboll.

Vado a nuotare due volte a settimana. – Shkoj për të bërë not dy herë në javë.

Infine, quando ti presenti a una persona nuova, puoi dire:

Piacere di conoscerti! – Kënaqësi të të njoh! ( informale)

Piacere di conoscerla! – Kenaqësi të ju njoh!

Mi ha fatto piacere averti conoscuto

- Mu bë qejfi që të takova (Informale)

Piacere mio! – Kënaqësia ime!

Buona giornata! – Ditë të mbarë!

Sono una persona:

adattabile – i përshtatshëm

coraggioso – kurajoz

di mente aperta – me mëndje të hapur

calmo – i qetë

intelligente - inteligjent

collaborativo - bashkëpunues

determinato – i vendosur

diplomatico - diplomatik

emotivo- emocional

schietto –i drejtpërdrejtë

amichevole – i shoqërueshëm

diligente/ solerte – me vullnet

fedele - besnik

ottimista/pessimista – optimist/ pesimist

appassionato di – i apasionuar pas

paziente/ impaziente – i durueshëm/ i padurueshëm

orgoglioso - krenar

razionale - racional

responsabile – coscienzioso – i besueshëm

auto-disciplinato – i vetëdisiplinuar

sensibile – i ndjeshëm

timido / riservato – i turpshëm

socievole – i shoqërueshëm

testardo – kokëfortë

ordinato/ disordinato – i rregullt/ i çrregullt

versatile - i gjithanshëm