Mi dica cosa c’è che non va. - Më thuaj çfarë ka që nuk shkon.

Come si sente? – Si ndjeheni?

Da quanto tempo ha questi sintomi? - Sa kohë i keni këto simptoma?

Ha qualche allergia alimentare? – Keni ndonjë alergji ushqimore?

Ci sono problemi di salute nella sua famiglia? - A keni ndonjë problem shëndetësor në familjen tuaj?

Chi devo contattare in caso di emergenza? - Me kë duhet të kontaktoj në rast urgjence?

Che medicine sta prendendo al momento? - Çfarë ilaçi po merrni për momentin?

Ora le misuro la pressione. – Tani do ju mas tensionin.

Ne prenda una, tre volte al giorno dopo ogni pasto. - Merrni një, tre herë në ditë pas çdo vakti.

Dovrà rimanere in ospedale per qualche giorno. - Do të duhet të qëndroni në spital për disa ditë.

Ho bisogno di aiuto - Kam nevojë për ndihmë

Devo vedere qualcuno immediatamente- Më duhet të takoj dikë menjëherë

Quando posso vedere un dottore?- Kur mund të shoh një mjek?

Posso prendere un appuntamento? – Mund të lë një takim?

Mi serve la ricetta? - A më duhet receta?

Ho un'emergenza. - Kam një urgjencë.

Per favore chiami un dottore - Ju lutemi telefononi një mjek

Ho mal di testa- Kam dhimbje koke

Ho mal di gola – Kam dhimbje fyti

Non mi sento bene – Nuk ndjehem mirë

Ho la nausea / sono debole / mi gira la testa - Kam përzierje / Jam i dobët / Jam i trullosur

Mi fa male la gamba- Më dhemb këmba

Ho bruciore di stomaco. – Kam dhimbje stomaku

Ho la febbre / l’influenza / il raffreddore- Kam ethe / temperaturë / grip / ftohje 

Sono diabetico / asmatico- Jam diabetik / aztmatik